Senaste versionen av

Millnet Tid & Projekt

7.1.23

Börjar distribueras
2021-05-25

Höjdpunkter

Denna version innehåller flera förbättringar och nyheter som rör fakturering. Dessutom finns det nu integration mot Millnet Rekrytering.

Millnet Tid & Projekt

Nya och förändrade funktioner

ModulTitelBeskrivningNyckel
Tid & ProjektEkonomiflikenVarning om man försöker låsa upp en faktura som redan är överfördTP-4508
Tid & ProjektEkonomiflikenMöjlighet att massuppdatera externt fakturanummer likt fakturadatum. Uppdaterar endast om fältet är tomtTP-4292
Tid & ProjektEkonomiflikenMöjlighet att visa projektnummer i parentes efter projektnamnet för reserverade fakturorTP-4102
Tid & ProjektFakturaMöjlighet att ställa in att transaktionsdatum ska vara tvingande att fylla i innan man kan låsa en faktura på FakturaflikenTP-4128
Tid & ProjektIntegrationIntegration mot Millnet RekryteringTP-4815
Tid & ProjektProjektFörbättrad prestandaTP-3839
Tid & ProjektRapporterMöjlighet att dölja knappen för att ta ut PDF på rapportfliken om man har anpassad Excel-rapporterTP-4212
Tid & ProjektUnderlagFrån kundönskemål: Projektnummer visas nu på fakturakortet och projektunderlagskortetTP-4252

Förbättringar

ModulTitelBeskrivningNyckel
Tid & ProjektAktiviteterFörbättrad hantering vid justering av aktiviteterTP-4593
Tid & ProjektE-postfakturaJustering så att avsändaradress för e-postfakturor via Millnet inte blir blankt om man ändrar på företagskortetTP-4308
Tid & ProjektProjektplaneringFörbättrad hantering av manuellt fördelad tid vid justering av planeringenTP-4773