Senaste versionen av Millnet Tid & Projekt

7.1.3

Börjar distribueras 2018-12-13

Höjdpunkter

Fokus i den här versionen har varit att göra flera delar i systemet mer responsiva. Versionen innehåller även flertalet förändringar och förbättringar av både utseende och funktion i systemet och webbappen.

Millnet Tid & Projekt

Nya och förändrade funktioner

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Tid & Projekt Kopiera artikel Det går nu att kopiera artikel på samma sätt som utlägg i tidrapporteringen. TP-30
Tid & Projekt Användarkortet Förtydligande information om betydelsen för olika rättigheter på användarkortet har lagts till. TP-1025
Tid & Projekt Abonnemang Det finns nu ett noteringsfält på abonnemangsfliken likt för prislista. TP-1026
Tid & Projekt Ny design Nytt utseende för sidan som visas vid rapporturval som resulterar i ”Ingen data i rapport”. TP-1043
Tid & Projekt Listor Listor för Projekt, Anställd och Kund är nu responsiv så att antal rader anpassar sig beroende på skärmens storlek. TP-1692
App Utlägg Nytt utseende vid uppladdning av bild till utlägg. TP-1942
App Redigering Nytt utseende för projektnamn vid redigering av befintlig registrering. TP-2163

Förbättringar 

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Tid & Projekt Spärr av otillåtna tecken Det går nu endast att skriva siffror i budget-fältet (attribut) och tidigare fakturerat arvode. TP-1525
Tid & Projekt Abonnemang Faktureringsintervall är ett sifferfält för att kunna ha längre abonnemang än 12 månader. TP-1612
Tid & Projekt Projektplanering Förbättring vid ändring eller radering av rad markerad med ”Alla användare” som resurs. TP-2040
Tid & Projekt Projektplanering Justering så alternativet att fördela tid manuellt inte visas om endast ”Alla användare” är vald som resurs. TP-2186
Tid & Projekt Rapport – Millbill Förbättring av summeringen i rapporten Abonnemang i Millbill. TP-2251
App Favoritmarkering Justering så att favoritmarkeringen i webbappen speglar funktionen i webbgränssnittet. TP-2000
App Lägg till på låst dag Förbättring så att knappen ”Lägg till” inte syns om dagen är låst. TP-2083