Senaste versionen av

Millnet Tid & Projekt

7.1.17

Börjar distribueras
2020-05-14

Höjdpunkter

Från och med denna version kommer det att vara möjligt att bifoga pdf-bilagor till fakturor. Vi har även förbättrat för funktionen Millnet Autofaktura för att underlätta i såväl administrationen som på ekonomifliken. Utöver detta har vi nu stöd för faktureringsavgift på fakturor. (Blankrad) En helt webbaserad version av Millnet Connect har dessutom tagits fram. I och med detta byter den även namn till Millnet Webconnect. Den har idag integration mot två system, men detta kommer att utökas för att erbjuda samma möjligheter som den befintliga connecten.

Millnet Tid & Projekt

Nya och förändrade funktioner

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Tid & Projekt Attesteravyn Nytt utseende för att matcha övriga systemet TP-2897
Tid & Projekt Bifoga bilagor Det går nu att ladda upp pdf:er som bilagor på en specifik faktura på fakturafliken TP-3231, 3907
Tid & Projekt Fakturafliken Funktion som gör att projektunderlagen som hör till fakturan sätts till fakturera istället för avvakta när ny faktura skapas på fakturafliken TP-3926
Tid & Projekt Fakturamallen Stöd för faktureringsavgift på fakturan. TP-2994
Tid & Projekt Faktureringsavgift Möjlighet att ange faktureringsavgift för fakturor TP-1982
Tid & Projekt Faktureringsavgift Faktureringsavgift följer med över till Fortnox TP-2995
Tid & Projekt Faktureringsavgift Faktureringsavgift följer med över till BL Ekonomi TP-2996
Tid & Projekt Faktureringsavgift Faktureringsavgift följer med över till Visma Administration TP-2997
Tid & Projekt Faktureringsavgift Faktureringsavgift följer med över till Visma eEkonomi TP-2998
Tid & Projekt Faktureringsavgift Faktureringsavgift följer med över till Hogia Ekonomi TP-2999
Tid & Projekt Faktureringsavgift Integration mot Autofaktura TP-3843
Tid & Projekt Faktureringsavgift Kolumn för belopp i basvaluta utöver valuta, belopp och växlingskurs TP-3876
Tid & Projekt Faktureringsavgift Ytterligare fält för artikelnummer läggs till för export till ekonomisystemet TP-3877
Tid & Projekt Ikoner Ny ikon för fakturor med bilagor TP-4042
Tid & Projekt Kolumner Ny knapp för att återställa kolumnval i enskild lista TP-3718
Tid & Projekt Kopiera projekt Möjlighet att välja om du vill ta med planeringen eller inte när du kopierar ett projekt med planering TP-3765
Tid & Projekt Kundkortet Kundkortet har nu stöd för flera e-postadresser så att fakturor kan skickas till flera mottagare TP-3692
Tid & Projekt Kundlistan De som har förinställda kolumner kan nu välja bland samtliga kolumner om de vill justera visningen i sin lista TP-1852
Tid & Projekt Kundlistan (Från kundönskemål) Kolumner för Faktureringssätt och GLN har lagts till som valbara i kundlistan TP-3971
Tid & Projekt Meny Uppdaterad benämning av knappen för analysingloggningen TP-3801
App Millnet Analys Ny knapp i mobilgränssnittet för att nå Millnet Analys TP-4064
Tid & Projekt Millnet Autofaktura Möjlighet att söka fram GLN på kunden på kundkortet TP-3613
Tid & Projekt Millnet Autofaktura Bättre felhantering vid aktivering TP-3897
Tid & Projekt Projektkortet Inställning så att bifoga underlag automatiskt blir ikryssat TP-4043
Tid & Projekt Projektuppföljning Systemet kommer nu ihåg vilka kolumnval som gjorts på projektuppföljningsfliken TP-3825
Tid & Projekt Påminnelsemail Möjlighet att ändra rubrik på påminnelsemail TP-3471
Tid & Projekt Rättigheter Rättigheten ”Ekonomi” flyttas från grupprättighet till anställdkortet. De som sedan tidigare har grupprättigheten får automatiskt rättigheten tillagd på anställdkortet TP-4090
Tid & Projekt Utlägg Möjlighet att ställa in om moms ska anges av tidrapportörerna vid registrering av utlägg TP-3810
Tid & Projekt Webconnect Integration mot Fortnox i den nya Millnet Webconnect TP-3945, 4067-4076, 4097

Förbättringar 

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Tid & Projekt Ekonomifliken Justering så att det går att backa i webbläsaren efter att man öppnat en faktura-pdf TP-3698
Tid & Projekt Kundkortet Förbättrad hantering av organisationsnummer som obligatoriskt TP-3979
Tid & Projekt Körsträcka Justerad funktion vid registrering av körsträcka så att kommentar kan läggas till TP-3883
Tid & Projekt Millnet Autofaktura Förbättring så att skicka faktura visar adressen för det faktureringssätt som används TP-4098
Tid & Projekt Prislista Förbättrad funktion vid kopiering av prislista TP-2438
Tid & Projekt Projektplanering Enkel planering: Förbättring så kostnaden som skrivits in i kostnad/timme inte ersätts av automatifyllningen första gången raden öppnas TP-3830
Tid & Projekt Projektunderlag Justering för att kunna flytta timmar även om personen som arbetat är inaktiverad TP-3501
Tid & Projekt Tidsfaktorer Förbättrad möjlighet att lägga till tidsfaktorer på nya instanser TP-3711
Tid & Projekt Sortering Förbättrad sortering av projektnummer i vyn ”välj projekt och aktivitet” TP-3954
Tid & Projekt Sortering Justering så att listan för val av huvudprojekt markeras på samma sätt som i övriga droplistor TP-3956
Tid & Projekt Översättning Justerad översättning för datumväljarna vid användning på engelska TP-3726
Tid & Projekt Översättning Uppdaterad engelsk översättning för kundkortet TP-3841