Millnet Tid & Projekt,

senaste versionen 

7.1.7

Börjar distribueras
2019-02-20

Höjdpunkter

Det största nyheterna i denna version är att du nu kan låsa enskild artikel och körjournal i tidrapporteringen.

Förberedelser har även gjorts för att framöver kunna stödja Svefaktura. Detta innefattar en ny flik "Bolag" i administrationen under Arter där egna företagsuppgifter kan fyllas i och innebär störst förändring för er som administrerar fler än ett eget företag i samma instans. I stället för ett egendefinierat fält kommer nu ett fast fält att finnas på projektkortet.

Initialt kommer inte uppgifterna på företagsfliken att användas nämnvärt. De kan utnyttjas om man använder funktionen för e-postfaktura och kommer framöver att användas i fakturamallen och vid löneexport (främst när det finns flera egna företag att skilja åt) samt i framtida integrerat e-fakturastöd. Ni som idag har flera företag i samma instans och har fakturamallsanpassningar bör inte ändra uppgifterna utan att samråda med oss.

Millnet Tid & Projekt

Nya och förändrade funktioner

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Tid & Projekt Låsa körjournal Möjlighet att låsa enskild körjournal TP-22
Tid & Projekt Låsa artikel Möjlig att låsa en enskild artikel TP-110
Tid & Projekt Ny flik – Bolag Ny flik i administrationen för bolagstabell med företagsuppgifter. Funktion som förbereder inför stöd mot svefaktura. TP-224
Tid & Projekt Information i projektkortet Datum, klockslag och användare visas nu för senaste justering på samtliga flikar i projektkortet. TP-1066
Tid & Projekt Information i kundkortet Datum, klockslag och användare visas nu för senaste justering på samtliga flikar i kundkortet. TP-1067
Tid & Projekt Inaktivera resultatenhet Det är nu möjligt att inaktivera resultatenheter som inte längre används. TP-1182
Tid & Projekt SFTI svefaktura Format anpassat för standarden för svefaktura. Förberedelse för e-fakturering. TP-1214
Tid & Projekt Projektlistan – länkad prislista Symbol visas nu vid länkad prislista i projektlistan för att förtydliga vilka projekt som har/ inte har länkad prislista. TP-1854
Tid & Projekt Laddningsikon Ny laddningsikon visas i Millbill TP-2178
Tid & Projekt Anonymisera användare Funktionen Anonymisera anställd flyttas till undermenyn för Användare och hittas bredvid alternativet Grupper. TP-2414
Tid & Projekt Faktura mall Det är nu möjligt att visa fakturanummer på projektunderlag i standardmallen. TP-2495

Förbättringar 

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Tid & Projekt Fördela traktamente Justering så att det är möjligt att fördela traktamente även på projekt du inte är medlem i. TP-169
Tid & Projekt Lägga till projekt i tidrapporteringen Förbättring vid nytt projekt/ aktiviteter i tidrapporteringen så att rutan stängs automatiskt när dessa läggs till med Enter iställer för välj knappen. TP-1470
Tid & Projekt Text i projektunderlagsvyn Förbättrad visning av Timbank passerad, samt Tid kvar i projektunderlagsvyn. TP-1521
Tid & Projekt Ökad längd för gruppnamn Antal tecken för namn på grupper har ökats. TP-1550
Tid & Projekt Sortering av attribut Förbättrad sortering av attribut i projektkortet. TP-2243
Tid & Projekt Tidregistrering Välj projekt och aktivitet. Förbättring av rutans anpassning till olika stora skärmar. TP-2434
Tid & Projekt Skapa/ redigera utlägg Förbättring av vyns anpassning till olika stora skärmar. TP-2435