Senaste versionen av

Millnet Tid & Projekt

7.1.14

Börjar distribueras
2019-11-13

Höjdpunkter

Den mest märkbara förändringen i Millnet Tid & Projekt är det nya utseendet på menyn. I och med detta flyttas utloggningsknappen upp en nivå tillsammans med ikonerna "Byt användare" och "Information". Även huvudvalen byts och blir ikoner, men ligger kvar på samma plats som tidigare.

Vi kan nu även meddela att det finns en integration mot Visma eEkonomi. Integrationen är en betaversion och kommer fortsätta utvecklas i kommande versioner av systemet. Kontakta supporten om du vill ha hjälp att ställa in denna koppling.

Andra nyheter är att projektunderlaget och leverantörsfakturafliken nu behåller sina sökningar/fitlreringer/minimerade fält även när du sparar ny information. Detta för att slippa göra om filtrering m.m. om du vill justera flera rader. 

Millnet Tid & Projekt

Nya och förändrade funktioner

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Tid & Projekt Administrationen Fliken tidfaktorer har fått ny layout. Samma funktionalitet som tidigare TP-3249
Tid & Projekt Behörigheter Ny behörighet så för att begränsa vilka som kan importera och exportera uppgifter från ekonomiprogrammet TP-3132
Tid & Projekt E-faktura Fält för GLN nr finns nu på kundkort – för e-faktura TP-3099
Tid & Projekt E-faktura Fält för GLN nr har lagts till på företagskort för e-faktura TP-3100
Tid & Projekt Faktura Separat fält för faktura-e-postadress TP-3080
Tid & Projekt Faktura Funktion för att hämta adressuppgifter till fakturafot från företagstabellen. Kontakta supporten för att konfigurera detta TP-3138
Tid & Projekt Kopiera Det är nu möjligt att markera och kopiera text från både grid och listor. TP-3484
Tid & Projekt Leverantörsfaktura Leverantörsfakturafliken behåller nu filtreringen/sökningen även när justeringar sparas. Gäller så länge du inte lämnar sidan TP-3334
Tid & Projekt Listor Möjlighet att välja vilka kolumner som visas i listan för Min beläggning och i Översiktsvyn TP-3282
Tid & Projekt Meny Ny meny på samtliga sidor i systemet TP-3406
Tid & Projekt Millbill Ny linjering av fält på projektunderlaget TP-2907
Tid & Projekt Millbill Knapparna Spara-/Stäng m.m. byts mot ikoner för bättre enhetlighet TP-3258
Tid & Projekt Millnet Analys Direktlänk till nya Millnet Analys från Millnet Tid & Projekt TP-3317
Tid & Projekt Projektlistan Användaren kan själv välja att visa de kolumner som hen önskar i listan, även om de som standard inte visas TP-1853
Tid & Projekt Projektunderlag Förbättrad prestanda på projektunderlagkortet TP-3117
Tid & Projekt Projektunderlag Förtydligande i varning vid saknar koppling till tjänsteartikel när man försöker låsa projektunderlag TP-3290
Tid & Projekt Projektunderlag Minimerade avsnitt på projektunderlaget fortsätter att vara minimerade även när justeringar sparas. Gäller inte om du lämnar sidan TP-3335
Tid & Projekt Rapporter Möjlighet att ladda upp logotyp till rapporter. Kontakta supporten för att kunna använda denna version TP-3140
Tid & Projekt Rapporter Möjlighet att byta logotyp direkt i gränssnittet TP-3188
Tid & Projekt Rättigheter Egen rättighet för att nå Ekonomifliken TP-1887
Tid & Projekt Visma eEkonomi Betaversion för integration mot Visma eEkonomi. Utvecklingen av funktionen fortgår. Kontakta supporten för hjälp med att ställa in integrationen TP-2880
Tid & Projekt Översiktsvyn Ny checkbox för att välja att visa endast låst tid TP-3262

Förbättringar 

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Tid & Projekt Abonnemang Sortering av utförarnas namn i alfabetiskt ordning TP-3543
Tid & Projekt Användarfliken Möjliggöra sortering på användar-id TP-3546
Tid & Projekt Användarkortet Justering så att ny användare inte kan skapas utan att ange för- och efternamn TP-3149
Tid & Projekt Användarkortet Förbättrad hantering av användarkortet i Chrome TP-3288
Tid & Projekt Användarkortet Justering så att knappen Spara inaktiveras efter att nytt lösenord sparats även om markören står kvar i lösenordsrutan TP-3381
Tid & Projekt Design Justering av ikoner och linjering på projektkortet TP-3528
Tid & Projekt Dialogrutor Förbättrad utformning av dialogrutor i systemet för ett mer enhetligt utseende TP-2571
Tid & Projekt Ekonomifliken Justering så att det inte är möjligt att reservera fakturor när du har bytt användare TP-3514
Tid & Projekt Export Uppdatering för att kunna exportera tabeller till excel TP-3537
Tid & Projekt Faktura Justering av layout så att lång intern projektunderlagskommentar inte ska trycka ihop fällt TP-3545
Tid & Projekt Listor Justering så att du återvänder till den sida som du bläddrat till i listan på användar-, kund- eller projektfliken efter att du redigerat och stängt ett användar-, projekt- eller kundkort TP-3337
Tid & Projekt Projektlistan Justering så att det går att söka även på kolumnerna ”Skapad” och ”Senast ändrad” TP-2050
Tid & Projekt Projektplanering Ny varning om slutdatum sätts tidigare än startdatumet TP-3294
Tid & Projekt Projektplanering Kontroll så att även planering av artiklar tas bort vid radering av projektplanering TP-3295
Tid & Projekt Projektunderlag Förbättrad hantering av inaktiva fält på projektunderlagskortet TP-3301
Tid & Projekt Projektunderlag Förbättring så att ny tom rad som läggs till på projektunderlag inte skapas minimerad TP-3523
Tid & Projekt Projektunderlag Designförändring vid flytta tid TP-3536
Tid & Projekt Projektuppföljning Justering för att räkna med inaktiva aktiviteter i totaler TP-3532
Tid & Projekt Projektöversikten Likt i version 6 går det nu att växla till tillgänglig tid i projektöversikten. Informationen går inte att redigera i denna vy TP-3142
Tid & Projekt Tjänsteartikel Förbättrad hantering för att kontrollera att ett korrekt nummer angetts TP-3260
Appen Körjournal Uppdatering för att möjliggöra att lägga till eller ta bort körjournal i appen igen TP-3314
Appen Projekt Justering så att även projekt som saknar projektnummer visas vid tidsregistrering när konfigurationen för att visa projektnummer är på TP-3246