Senaste versionen av

Millnet Tid & Projekt

7.1.19

Börjar distribueras
2020-11-16

Höjdpunkter

Från och med denna version blir det möjligt att sköta löneexporten med Millnet Webconnect. Vi öppnar även upp för Självfakturering (kontakta vår support för mer information).

Millnet Tid & Projekt

Nya och förändrade funktioner

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Tid & Projekt Projektkortet Det går nu att se vilka personer som ingår i en grupp genom att hålla muspekaren över gruppen TP-4163
Tid & Projekt Rapport Möjlighet att göra urval på attribut och bolag i rapporten Projektsummering i Millbill TP-3849
Tid & Projekt Rapport Förändrade rapporter för enklare konfigurationer vid önskade justeringar TP-4454, 4519
Tid & Projekt Rättighet Ny rättighet för Attesteravyn: Löneadministratör. Gäller vid användning av Millnet Webconnect TP-4302
Tid & Projekt Självfakturering Ny funktion för självfakturering. Kontakta supporten för mer information TP-4281-4283, 4286. 4416, 4576
Tid & Projekt Webconnect Utökad funktion för att hantera lönekörning TP-2584, 2889, 2914, 4303, 4412

Förbättringar

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Tid & Projekt Artikelprislista Justerad hantering för att hindra att det finns procentpåslag och pris på en artikel samtidigt TP-4109
Tid & Projekt Autofaktura Funktionen har justerats för bättre prestanda TP-4521
Tid & Projekt Faktureringsavgift Justering så att faktureringsavgift inte läggs till om alla rader på fakturan sätts till gratis TP-4307
Tid & Projekt Kundlistan Datum för skapat och senast sparad visas nu i listan TP-4403
Tid & Projekt Kundlistan Justering för att visa datum för kolumnen ”Skapad” TP-4517
Tid & Projekt Millbill Justering för att kunna sortera på ”Företag” i Millbill TP-4280
Tid & Projekt Projektkortet Senast sparad och skapad visar nu alltid datum och klockslag TP-4483
Tid & Projekt Projektunderlag Bättre funktion i datumväljarna TP-4532
Tid & Projekt Rapporter Från kundönskemål: Rapporten ”Arbete” i Attesteravyn visar nu projekt samlade istället för ett per sida TP-4270
Tid & Projekt Webconnect Hanteringen av enhet vid export till Fortnox har förbättrats TP-4464