Senaste versionen av

Millnet Tid & Projekt

2022.10

Börjar distribueras
2022-10-25

Höjdpunkter

Start- och stopptid blir tillgängligt i nya tidrapproteringsvyn.
Det blir även möjligt att registrera kommentar med tid 0:00.

Millnet Tid & Projekt

Nya och förändrade funktioner

ModulTitelBeskrivningNyckel
AppTidrapporteringJustering av dialogen ”Välj projekt” i appen för att visa projektnummerTID-591
Tid & ProjektFakturagrupperingFrån kundönskemål: Vid fakturagruppering som innehåller aktivitet visas nu inte körjournalstypenTID-27
Tid & ProjektPrislistaUtökat antal tecken för kommentarsfältet i prislistanTID-118
Tid & ProjektRapportProjektrapporten i tidrapporteringen och Millbill kompletteras med fälten Företag(användare) och Företag(projekt)TID-605
Tid & ProjektStart- och stopptidImplementering av funktionen start- och stopptidTID-561-565
Tid & ProjektTidrapporteringMöjlighet att spara 0:00 tider och rad med endast notering i den nya tidrapportingsvynTID-537
Tid & ProjektTidrapporteringNy menybenämning för sammanställning vid RestidTID-566

 

Förbättringar

ModulTitelBeskrivningNyckel
Tid & ProjektAutofakturaJustering så om en E-postadress på en faktura är ogiltig så visas ett felmeddelande. Övriga fakturor i urvalet skickas fortfarandeTID-505
Tid & ProjektFaktureringJustering av statusrutan för Millnet autofaktura för att inkludera skickade fakturor som ännu inte fått en status som pågåendeTID-632
Tid & ProjektGrupperBättre sparning vid justering av gruppmedlemmar och rättigheterTID-550
Tid & ProjektProjektJustering så att val för körjournal följer med vid kopieringTID-549
Tid & ProjektProjektplaneringFörbättrad hantering av manuellt fördelad tidTID-593
Tid & ProjektTidrapporteringBättre hantering av kalendern vid olika tidszonerTID-467
Tid & ProjektTidrapporteringJustering så att informationsrutan kan öppnas via ikonen när vänstra delen av vyn är minimeradTID-604
Tid & ProjektTidrapporteringFörbättrad hantering av totalsummering av flex i veckovy i tidsregistreringTID-621