Millnet Tid & Projekt,

senaste versionen 

7.1.11

Börjar distribueras
2019-04-16

Höjdpunkter

I denna version har fokus främst varit att förbättra systemets "baksida". Detta att underlätta arbetet inför kommande funktionalitet. Utöver detta har frånvarotypen "Pappadagar" även uppdaterats till "Barns födelse".

Millnet Tid & Projekt

Nya och förändrade funktioner

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Tid & Projekt Förbättring Förbättring av allmän kod i systemet för att säkerställa funktion och underlätta inför kommande funktionalitet. TP-2222-2232
Tid & Projekt Förbättring Förbättring av allmän kod i systemet för att säkerställa funktion och underlätta inför kommande funktionalitet. TP-2765-2767
Tid & Projekt Sessionshanteringen Ändrad sessionshantering för att säkerställa att användare inte råkar bli utkastade innan sessionen har gått ut. TP-2695
Tid & Projekt Versionsnummer Hantering av fjärde komponent i versionsnummer för att skilja på ny version och justeringar av befintlig version. TP-2701
Tid & Projekt Standardmall rapporter En konfigurerbar fas sortering har lagts till i projektrapporten. Om påslagen visas fasrubriken och pris/kostnad försvinna på radnivå i och med platsbrist. Faser summeras och sammanfattas TP-2745
Tid & Projekt Frånvarotyper Benämningen på frånvarotypen ”Pappadagar” har ändrats till ”Barns födelse”/”Birth of child” TP-2746

Förbättringar 

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Tid & Projekt Datumväljare Förbättrad funktionalitet i den inbyggda datumväljaren. TP-2546
Tid & Projekt Projektplanering Inställningar i projektplaneringen har förbättrats för att minska risken att vyn upplevs långsamt. TP-2643
Tid & Projekt Responsivitet i Edge Responsivitetrn av dialogrutor i webbläsaren Edge har förbättrats. TP2649
Tid & Projekt Projektkortet Förbättrad funktion för att inte låsa vyer vid växling mellan flikar i projektkortet när information inte sparats innan växling. TP-2680
Tid & Projekt Projektkortet Justering så att kryssruta för att projektunderlag ska bifogas fakturan endast visas för de som har faktureringsmodulen Millbill. TP-2683
Tid & Projekt Ekonomifliken Justering av datumfält för fakturadatum och transaktionsdatum så att det kan fyllas i både i formen ÅÅÅÅMMDD och ÅÅÅÅ-MM-DD TP-2800
Tid & Projekt Projektkortet Förbättring av den automatiska funktionen för ifyllnad av datum i datumfältsattribut samt på abbonemangsfliken. TP-2801