Millnet Tid & Projekt,

senaste versionen 

7.1.12

Börjar distribueras
2019-06-18

Höjdpunkter

Den visuella förbättringen av Millbill och övriga delar av systemet fortsätter. Vi har även passat på att förbättra och rensa upp bakomliggande kod för att underlätta inför kommande förändringar

Millnet Tid & Projekt

Nya och förändrade funktioner

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Tid & Projekt Attribut Attributsrutan på projekt visas nu enbart om det finns synliga attribut i projektkortet. TP-1191
Tid & Projekt Designförändring Ny utformning av informationsrutor från vit ruta till svart, med vit text. TP-2900
Tid & Projekt Felmeddelande Ny utformning för sida vid fel och urval som inte resulterar i någon data. TP-2594
Tid & Projekt Förbättring av kod Definitioner i rapporterna är justerade för att enklare kunna urskilja de olika variablerna. TP-2605
Tid & Projekt Förbättring av kod Rensning och justering av bakomliggande kod TP-1843
Tid & Projekt Milltime Administrator Förändring funktion för användaren Milltime Administrator, såsom byte av lösenord, för att försäkra att Millnet har tillgång till denna för supportärenden. TP-42
Tid & Projekt Projektrapport Anpassning av historiken man ser från projektunderlags- och fakturafliken så att alla fakturor och underlag för kunden visas, inte bara för projektet. Både i fönstret uppe till höger och informationsvyn som man når via i-symbolen. TP-2467
Tid & Projekt Projektrapport Summering på attribut i pdf-rapporten bland summeringarna totalt i projektrapporten. TP-2714
Tid & Projekt Projektunderlag Flytta rader har uppdaterats med nya utformningen av ikon och knapp. TP-2905
Tid & Projekt Standardfakturamall Stöd för hantering av budget/visa på faktura. TP-2577
Tid & Projekt Tidrapportering Mouse-over information i tidrapporteringsvyn skiljer nu på låst och attesterade dagar. TP-1232
Tid & Projekt Projektunderlag Uppdaterad ikon intill intern notering för att markera notering som lagts till av tidrapportören. TP-2912
Tid & Projekt Ny benämning Benämningen Fakt. / Fakturera har ändrats till Debitera i prislistan, projektkortet och Millbill. TP-3054

 

Förbättringar 

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Tid & Projekt Abonnemang Justering så att det inte går att skapa abonnemangsunderlag utan kund vald på projektet. TP-1641
Tid & Projekt Attribut Förbättring så att även attribut som konfigureras att vara numeriskt går att söka på i projektlistan. TP-2831
Tid & Projekt Designförbättring Förbättrad gruppering av kolumner. TP-2932
Tid & Projekt Designförbättring Förbättrad layout i Millbill för mer sammanhållet utseende. TP-2935
Tid & Projekt Designförbättring Justering av utseendet för datumväljare på ekonomifliken TP-2931
Tid & Projekt Designförbättring Justerad linjering av knappar och ikoner i Millbill. TP-2927
Tid & Projekt Designförbättring Justerad tjocklek på avskilningslinjer TP-2910, 2918
Tid & Projekt Designförbättring Visa markering för ”Visa notering” med cirkel istället för x på samtliga platser. TP-3040
Tid & Projekt Ekonomifliken Förbättrad responsivitet på ekonomifliken TP-2951
Tid & Projekt Ert ordernummer Förbättring så att ert ordernummer kan tas bort och fältet sparas tomt på ett kopierar projekt. TP-2443
Tid & Projekt Huvudprojekt Förbättring så att det är möjligt att söka på projektnummer i huvudprojektlistan på projektkortet när huvudprojekt ska väljas in. TP-2288
Tid & Projekt Kreditfaktura Justering så att ”Att erhålla” ger ett positivt belopp. TP-2462
Tid & Projekt Kundkortet Justering av visning av valuta som är vald på kunden. TP-2562
Tid & Projekt Millbill Förbättring av möjlighet att välja annan projektledare efter att vald suddats bort. TP-2781
Tid & Projekt Millbill, inställningar Justering så att procenttecken alltid ligger till höger om fältet även vid mindre skärm. TP-2904
Tid & Projekt Millnet Analys Förbättrad laddningstid för Millnet Analys. TP-2455
Tid & Projekt Orderbekräftelse Justering för att presenter valuta och pris per kilometer. TP-18
Tid & Projekt Prislista Justering så att standardvalutan alltid visas istället för blankt val. TP-1589
Tid & Projekt Projektinformationen Justering av utseendet i projektinformationen. TP-2934
Tid & Projekt Projektkortet Förbättring av radering av projekt med planering TP-2554
Tid & Projekt Projektkortet Justerad visning av kundnummer. TP-2795
Tid & Projekt Projektlistan Förbättrad sortering på kund TP-2777
Tid & Projekt Projektplanering Förbättring så att markering alltid är synlig för rad som önskas flyttas vid Enkel planering. TP-2799
Tid & Projekt Projektunderlag Flytta-ikonen döljs för delbetalningsrader. TP-1575
Tid & Projekt Projektunderlag Justering så att rader som markeras som avvakta återigen blir inaktiva. TP-2933
Tid & Projekt Tidrapportering Justering så att projektbeskrivning återigen kommer upp on-mouse-over i tidrapporteringen i samma ruta som budgetinformationen. TP-2346
App Registrera artikel Justering av rapportering med artiklar. TP-3073