Senaste versionen av

Millnet Rekrytering

7.0.4

Börjar distribueras 2020-12-15

Höjdpunkter

För Millnet Rekrytering är de största nyheten att det går att ta ut statistik i Excel över antalet ansökningar per vecka, på ett uppdrag. Du kan nu även se hela innehållet i skickade e-postmeddelanden i historiken på kandidatkortet.

Millnet Rekrytering

Nya och förändrade funktioner

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Rekrytering Attribut Visning av attribut på kandidat och ansökan REK-216
Rekrytering Historik Möjligt att expandera hela e-postmeddelandet under historik på kandidatkortet REK-190
Rekrytering Nya registreringar Visning av registreringsdatumet för nya kandidater på startsidan REK-211
Rekrytering Statistik Möjlighet att ta ut Excel-rapport för antalet ansökningar på ett uppdrag. Listas per vecka REK-224
Rekrytering Ta bort uppdrag Förändring så att uppdrag kan tas bort om ingen har sökt tjänsten och inget fakturaunderlag har skapats REK-80
Rekrytering Yrkeskoder Möjlighet att visa alla ISCO koder om sök ger fler träffar än 4 REK-174

Förbättringar

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Rekrytering Annons Visning av numeriska listor i annonsen REK-220
Rekrytering Annonsbilagor Möjlighet att bifoga annonsbilagor REK-70