Senaste versionen av

Millnet Bemanning, Rekrytering & Närvaro

6.3.105

Börjar distribueras 2019-05-20

Höjdpunkter

Millnet Bemanning och Närvaro - Designförändringar på t.ex. kontrollera period och schema för att öka enhetligheten i systemet. En ny rapport "Anställda" i planeringsvyn. Möjlighet att skriva in en notering när man rullar ut frånvaro. Även möjlighet att filtrera fram schema genom att söka på schemanamnet inne på uppdraget. För Millnet Bemanning tillkom även stöd för ROT-/ RUT på kund, samt stöd för E-signering av rapporter i systemet där steg ett är uppdragsbeskrivning till kund. 

Millnet Rekrytering - Förbättringar av funktionen Extern bedömning. 

Millnet Bemanning, Rekrytering & Närvaro

Nya och förändrade funktioner

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning Aktuella uppdrag Markering av dagens datum visas i Aktuella uppdrag inne på kund- och anställdkortet HR-2080
Bemanning Erbjuda pass Utöka mejlmeddelande när erbjudet pass fyllts. Meddelar uppdragsinformation samt bemannade anställda HR-2298
Bemanning Filtrering Justering av filtreringen bemannad/obemannad i planeringsvyn så att anställda med nollschema räknas som bemannade. HR-2317
Bemanning Garantilönefliken Ny enhetlig layout på fliken Garantilön för att matcha resterande listvyer HR-1927
Bemanning Kalender Ny kolumn som visar om en kalender är inaktiv eller ej i administrationen HR-1918
Bemanning Kontrollera period Ny enhetlig design på fliken samt ny knapp för lås period och bättre sökfunktion HR-346
Bemanning Ny rapport ”Anställda” Ny generell rapport i planeringsvyn som tar ut namn, kontaktuppgifter samt start- och slutdatum för anställda HR-1699
Bemanning Planeringsvyn Möjlighet att skriva en notering när man rullar ut frånvaro HR-2218
Bemanning Planeringsvyn Markering av dagens datum i planeringsvyn HR-1734
Bemanning Rapporter Ny tydligare design vid urval som inte resulterar i någon rapport HR-529
Bemanning Rapporter Justering gällande tillgänglighetstiden så tiden visas som närvaro på arbetsgivarintyget. HR-2308
Bemanning ROT- och RUT-avdrag Nytt val på kund för märkning av företag/privatperson gällande stöd för ROT-/ RUT-avdrag. OBS! Kräver även ny Connect HR-2138
Bemanning Schema Ny mer användarvänlig utformning av ”Lägg till schema” HR-1589
Bemanning Signera dokument med Verified Första steget för att kunna signera dokument med Verified, gäller uppdragsbeskrivning till kund HR-1631
Bemanning Språkväljare på inloggningssidan Det är nu möjligt att välja språk redan på inloggningssidan HR-2010
Bemanning Söka på schema Möjlighet att filtrera fram schema genom att söka på schemanamnet inne på uppdraget HR-1677
Bemanning Tidrapportering Ny varning om man försöker ta bort sin närvaro i Milltime HR-1742
Rekrytering Matchmail Effektiviserat och förnyat utskickssätt för matchmail som enbart skickar till de kandidater som utöver att de godkänt utskick även har valt intresseområde HR-1728
Rekrytering Extern bedömning Möjlighet att bifoga ansökningsbrev i extern bedömning som skapats via sökning på uppdrag HR-2241
Rekrytering Extern bedömning Ny ikon för att visa bifogat ansökningsbrev i bedömningsvyn HR-2242
Rekrytering Titel på flikar Justering så att flikar i webbläsaren visar Millnets ikon, samt systemnamn HR-2067

Förbättringar

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning Datumintervall i arbetsschema Förbättrad hantering av felaktig skrivet datum vid utrullning/-klickning i arbetsschema HR-453
Bemanning Designjusteirng Justerad bredd på knappar HR-1994
Bemanning Designjustering Justerat utseende för inloggningsrutan vid integrerad inloggning HR-2125
Bemanning Grupper Förbättrad uppdatering av primärgrupp-listan när ny användare lagts till HR-2180
Bemanning Radera pass Förbättrad hantering vid radering av flera anställdas oss deras arbetstider för långa intervall HR-2311
Bemanning Rättigheter Förbättring av rättigheter i detaljvyn HR-1870
Bemanning Sortering Förbättrad sortering i bokstavsordning i anställd- och grupplistan HR-1993
Bemanning Sortering Fliken Anställda – förbättrad sortering på kolumn HR-2144
Bemanning Systemnotiser Ökad uppdateringsfrekvens på notiser i systemet HR-1827
Närvaro Registrering med klocka och app Förbättrad hantering av registrerade tider när tid har rapporterats via både klocka och app under samma schema HR-1285
Cv-webb Designjustering Justering av tabellutseenden för en mer enhetlig och lättöverskådlig vy HR-1485
Cv-webb Kandiddatinloggning Justerad avläsning av kandidatnamn som använder tecken som _ i namnet för bättre hantering av kandidater HR-2205
Rekrytering Delningslänkar Förbättrad hantering av delningslänkar i LinkedIns app HR-2202
Rekrytering Inloggning Justering av inloggning så att felcapsat användarnamn inte leder till ouppdaterad information på startsidan HR-1566