Senaste versionen av Millnet Bemanning, Rekrytering & Närvaro

6.3.86

Börjar distribueras 2018-11-22

Höjdpunkter

För Millnet Bemanning är möjligheten att manuellt bemanna erbjudna pass den största nyheten. Andra märkbara förändringar, som gäller både för Millnet Bemanning och Millnet Närvaro, är de nya grupprättigheterna och ytterligare uppdaterade designen. Det har även tillkommit en ny rapport, Personalliggare, som visa information om instämplad personal.

I Millnet Rekrytering har fokus varit att förbättra laddningen av annonser i cv-webben ytterligare, samt att förenkla och förtydliga funktionalitet för kandidaterna. Parallellt växer även den kommande funktionen Extern bedömning fram.

Millnet Bemanning, Rekrytering & Närvaro

Nya och förändrade funktioner

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning Uppdrag Fält för kundinformation är infälld vid öppnande av befintligt uppdrag för att flytta upp schemaposterna. Tabellen för dessa har även ökats upp från 8 till 12 rader för en bättre överblick. HR-15
Bemanning Maximera arbetsschema Möjlighet att maximera/minimera arbetsschema. Valet för detta sparas så att man inte behöver minimera/maximera varje gång. HR-1679
Bemanning Layout för ”Filter-menyn” Ny färgsättning och layout av menyerna i nederkant och till höger i planeringsvyn för att bättre passa olika skärmstorlekar. HR-33
Bemanning Arbetsschema Ny placering av ikoner med mera under arbetsschema för en mer ordnad och lättöverskådlig vy. Ikonerna har även uppdaterats. HR-67
Bemanning Snabbknappar i filtermenyn Menyn till höger i planeringsvyn får snabbknappar för att enkelt kunna filtrera även i infällt läge. De nya ikonerna har mouseover information för att förtydliga respektive funktion. HR-104
Bemanning Loadingruta i planeringsvyn Ny laddningssymbol visas i planeringsvyn för att förtydliga att systemet arbetar om det tar lite längre tid att exempelvis hämta urval med många anställda HR-106
Bemanning Förtydliga koppling till underlag I detaljvyn kan du nu se vilket underlag låsta tider är kopplade till, samt vem som attesterat tiderna genom att hålla muspekaren över U. HR-143
Bemanning Projektunderlag i planeringsvyn Du kan nu ange projektnummer på uppdragsunderlag som skapas i planeringsvyn likt när du skapar ett vanligt uppdrag. HR-321
Bemanning Licensinformationsrutan Nytt utseende på licensinformationsrutan i administrationen HR-1160
Bemanning Byte av ikoner Gamla ikoner har bytts till de nya i hela systemet för ett mer enhetligt utseende. HR-1163
Bemanning Erbjuda pass – manuell bemanning Utöver den automatiska bemanningen är det nu möjligt att manuellt bemanna erbjudna pass från de som tackat ja. HR-1205
Bemanning Visuell förändring av varnings-/ informationsfältet Varnings-/ informationsfältet i nederkant av planeringsvyn får uppdatering av färg och ikoner HR-1467
Bemanning Rättigheter Ändringar för hårdare styrning av rättigheter i flera delar av systemet. OBS! Se länk till lathund i vårt nyhetsbrev HR-1491
Bemanning/ Närvaro Grupprättigheter Nya grupprättigheter ersätter de gamla. Nya rättigheterna är: Bemanning – Anställd/Grupper, Arbetsönskemål, Dataskyddsombud, Kunder, Tillgång till alla underlag och fakturor, Arter, Kalender, Villkor. Närvaro – Tjänstekonto för tidterminal, Arter, Kalender, Villkor. HR-1498
Bemanning Nytt fält på uppdrag samt uppdragsunderlag Nytt fält på uppdrag och uppdragsunderlag för att kunna ställa in ekonomiansvarig som i vissa fall inte är densamme som uppdragsansvarig. HR-1497
Bemanning Varning – traktamente Ny varning om användaren försöker påbörja nytt traktamente utan att ha avslutat tidigare traktamente. HR-1551
Bemanning Rapportering av Utlägg/Tillägg Om användaren enbart har ett uppdrag väljs det uppdraget automatiskt vill rapportering av utlägg/ tillägg för att förenkla rapporteringen. HR-1648
Bemanning/Närvaro Personalliggare (Rapport) Ny rapport i planerings- / uppgiftsvyn som tar ut information om instämplad personal. HR-1409
Närvaro Detaljvyn Rubrik i detaljvyn ändrad till ”Värden till lön” HR-1510
       
Bemanning/ Rekrytering Anställning/Bemanning från Rekryteringen Nytt alternativ i Rekryteringen för att rekrytera/ bemanna utan uppdrag. Detta för att det inte ska skapas ett nytt uppdrag automatiskt i Bemanningen när anställningen skapas. HR-1338
Bemanning/ Rekrytering Förändring av API Stöd för ”Er Ref kod” gällande fakturering HR-1508
Rekrytering Extern bedömning Inför kommande funktion. Skapa och hantera extern bedömning inifrån systemet. HR-1465
Rekrytering Bedömningssida – Extern bedömning Förberedelser inför kommande funktion. Sida för att förmedla sin bedömning i Extern bedömning. HR-1466
Rekrytering Nedskalning av bilder Automatisk nedskalning av omslagsbilden (minsta default satt till 732 x 160 px) för att tillåta snabbare laddning av annonserna på hemsidan, HR-1594
Rekrytering Stöd för Generic Mobile som SMS-leverantör Det finns nu stöd för att skicka SMS från systemet via Generic Mobile HR-1143
Cv-webb Allmän layout för ladda upp filer Tillvägagångssättet för ladda upp filer i cv-webben har förändrats för att i grunden fungerar på samma sätt på samtliga platser. HR-335
Cv-webb Ändring av admin Ändring så att när Admin ändrar t ex kompetenser slår ändringen igenom snabbare när hen har laddar om konfigurationen HR-1515
Cv-webb Ansökningsbilagor Ökad prestanda för att kunna hanter större mängder ansökningar med bilaga och bifogningar av filer som sker samtidigt. HR-1599

Förbättringar

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning Ändrad beräkning antal SMS Justering av hur specialtecken räknas i SMS för att matcha generic mobiles siffror för antalet SMS. HR-1173
Bemanning Datumväljare Justering så att samtliga datumväljare visar måndag som första dag, istället för söndag. HR-1512
Bemanning Övertid på tidrapporten Justerat så att uppdrag visas på tidrapporten även när det enbart övertid rapporterat. HR-1520
Bemanning Inget datum i period i Millbill Förbättring så att systemet kan hantera om inget datum sätts (nullvärde) i datumväljaren för period när underlag skapas från planeringsvyn. HR-1568
Bemanning Sök anställd scroll Förbättring av anpassningen av rutan vid laddningen av ny sökning i Sök anställd. HR-1593
Bemanning Klicka ut schema Justering så att valet ”Idag” (valt med knappen) behålls när man väljer fler datum HR-1655
Bemanning mt cookie consent Förlängd livslängd för samtycket av cookies för att förenkla för användaren. HR-1658
Bemanning Fordon Förbättrad hantering av automatskapande fordon på användaren så att de försvinner i och med anonymisering av användaren. HR-1664
Bemanning Datumväljare Förbättring av den klickbara ytan för ökad användbarhet. HR-1681
Bemanning Filtrering på obemannad Justerat så att användare med Frånvaro utan uppdrag inte visas som obemannad HR-1683
Bemanning Epost – Anställdkortet Förbättring så att epost-funktionen öppnas i ny flik. HR-1684
       
Närvaro Koppla tagg Förtydligande av format för personnummer inlagt när tagg ska kopplas till användaren. HR-674
       
Rekrytering Fältvalidering för dropdowns i IE11/Edge Justering så att ikon för fältvalidering ligger korrekt även i IE11 och Edge HR-1507
Rekrytering UTF-8-tecken går inte att överföra Förbättrat så att emojis går att använda i uppdrag, annons och ansökan. HR-1522
Rekrytering Justering av inforutan för Bemanning Ändring så att rutan får scroll om informationen blir för lång (exempelvis om det krävs två rader för långa uppdragsnamn) HR-1575
Cv-webb Datum för ”Jag är tillgänglig fr.o.m.:” Justering så att om det datum som kandidaten satt som tillgänglig från och med är imorgon eller passeras visas ”Nu” istället för datum. HR-1468
Cv-webb Ikon för att skriva ut annons Justering av placeringen av utskrifts-ikonen om delningslänkarna inte är aktiverade. HR-1505
Cv-webb Visning av ansökta tjänster i IE 11 Rättning i Internet Explorer så att redan sökta tjänster visas som sökta för kandidaten. HR-1506
Cv-webb Hover för personnummer Justering så att hover visar ÅÅÅÅMMDD-xxxx istället för ÅÅÅÅMMDDxxxx HR-1524
Cv-webb Långt filnamn i mobilen Förbättring så att systemet kan hantera långa filnamn även i mobilen HR-1526