Senaste versionen av Millnet Bemanning, Rekrytering & Närvaro

6.3.78

Börjar distribueras 2018-09-17

Höjdpunkter

För Millnet Bemanning innebär den senaste versionen en hel del designförändringar som ger en renare och mer lättöverskådlig vy. Funktionen Erbjuda pass har även utökats och förbättrats gällande möjlighet att justera erbjudanden och skicka påminnelser.

För Millnet Rekrytering har fokus varit på förbättring av kandidatens upplevelse i cv-webben. Detta bland annat genom att förtydliga information kring redan sökta tjänster. Justeringar har även gjorts rörande bilder för annonshuvudet för att ge en bättre bild av resultatet och förbättra laddningen.

Millnet Bemanning, Rekrytering & Närvaro

Nya och förändrade funktioner

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning Erbjuda Pass Utökad funktion och förbättring av befintligt  
    Utöka ämnesraden i mail för erbjuda pass HR-169
    Möjlighet att skicka påminnelser till dem som inte svarat på erbjudande HR-315
    Möjlighet att ta bort tomma schemapostrader vid stängning av erbjudande HR-539
Bemanning Designförändringar Allmänna justeringar för att modernisera utseende och bättre användarvänlighet  
    Ny ljusare utformning under flikarna Uppdrag, Kund, Kundlista, Anställd och Kontrollera period HR-403
    Ny utformning av checkboxar och radioknappar för ett modernare utseende HR-1166
    Utseendet av informations- och varningspanelen i nederkant av planeringsvyn uppdateras med nya ikoner. HR-1167
    Ny modern utformning av dialoger HR-1175
    Nytt utseende på kalender och datumväljare i systemet HR-1276
    Mindre justering av layouten i planeringsvyn för ett renare uttryck HR-1297
Bemanning Felaktigt land i traktamente Skapat traktamente med felaktigt land går nu att redigera i Detaljer HR-872
Bemanning Tvingande fält för moms på utlägg Fältet ”moms” är nu tvingande i tidrapporteringen samt i detaljer HR-1271
Bemanning/ Rekrytering Uppgraderingsmeddelande i systemet Uppgraderingsmeddelande är nu synliga i inloggat läge. Rutan kan stängas ner, men kommer återkomma efter 48h tills dess att uppgraderingen genomförts som påminnelse. HR-1332
Rekrytering Bild i annonshuvud Nya proportioner av bilden för annonshuvudet för bättre bildvisning HR-586
Rekrytering Gallra systemanvändare Möjlighet att enklare gallra bland systemanvändare HR-1101
Rekrytering Ikon vid annons Ikon under för annonshuvud under uppdrag med förklarande text när muspekaren hålls över HR-1235
Cv-webb Visa om jobbet redan sökts Tydligare presentation för inloggad kandidat av vilka tjänster hen redan sökt HR-909
Cv-webb Förbättring av ansökningsformuläret Förbättring så att ansökningsformuläret visar befintliga ansökans information om kandidaten redan sökt tjänsten HR-910
CV-webb Kandidatfoto i cache tas inte bort vid avregistrering Förbättring av borttagningen av kandidatfoto i kandidatprofilen HR-1241
App Redirect till mobilappen Förbättring så användaren som går till vanliga inloggningen på mobil enhet tillfrågas att gå till webbappen HR-1516
Millbill Sparat intervall på uppdragsunderlagsfliken En ”cookie” har lagts till för att spara valet av intervall på uppdragsunderlagsfliken. Har inget val gjorts hämtas intervall från planeringsvyn. HR-487

Förbättringar

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning Förbättringar Erbjuda pass Stängt erbjudande går att öppna upp och lägga till nya utskick på samma pass HR-530
    Möjlighet att erbjuda pass till personer som erbjudits pass som stängts HR-559
Bemanning Felaktigt land i traktamente Detaljer – Skapat traktamente med felaktigt land går nu att redigera HR-872
Bemanning Timeout i lönerapporten Förbättring av laddningen av lönerapporten så att det inte blir timeout vid stort antal anställda HR-1344
Bemanning Förbättring av uppdragsbekräftelse Förbättringar så endast anställda i vald period visas istället för samtliga anställda på uppdraget HR-1488
Rekrytering Ikon vid annons Ikon under för annonshuvud under uppdrag med förklarande text när muspekaren hålls över HR-1235
Rekrytering Återställning av lösenord Rättning så att även kandidater som inte har lämnat samtycke på 30 dagar kan få utskick för återställning av lösenord och får då samtycka vid nästa inloggning HR-1340
Rekrytering Bildladdning för annonser Optimering av bildladdning i annonsvisning – Öppnar nu 3 åt gången HR-1376
Cv-webb Varningsmeddelande Förbättring av utformningen av varningsmeddelande för ökad tydlighet HR-912
Cv-webb Förbättring av uppladdning av filer Förbättring av funktionens hantering av uppladdade filer i ansökan HR-1003
App Lås t.o.m fungerar inte över månadsbryt Förbättring så att felmeddelande om olåst månad visas då lås t.o.m används över månadsbryt HR-1260

Se tidigare versioner

Nyhetsbrev

Vill du veta mer eller vara först att få information om nyheter i ditt system? Anmäl dig till något av våra nyhetsbrev!

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kring något är du alltid välkommen att höra av dig!