Senaste versionen av

Millnet Bemanning, Rekrytering & Närvaro

6.3.96

Börjar distribueras 2019-02-21

Höjdpunkter

I Millnet Bemanning och Närvaro kan anställdlistan nu nås direkt från planeringsvyn. I samband med detta har anställdkortets utformning också uppdaterats. Ny knapp "Justeringar" gör att du kan se vilka dagar ett visst utlägg/tillägg/traktamente/körjournal ligger på. I Millbill vid gruppering på aktivitet på underlaget så går det att markera en hel aktivitet som fak/dölj/gratis. Utöver detta blir det nu även möjligt att se information såsom nyheter direkt i systemet

För Millnet Rekrytering är den största nyheten den nya funktionen Extern bedömning som gör det möjligt att få bedömningar från kunden eller kollegan direkt i systemet. OBS! Till att börja med kommer funktionen endast vara tillgänglig hos våra testkunder.

För cv-webben finns även en ny utformning av annonspresentationen. Kontakta supporten vid intresse. 

Millnet Bemanning, Rekrytering & Närvaro

Nya och förändrade funktioner

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning Ny knapp i planeringsvyn Ny knapp ”Justeringar” gör att du kan se vilka dagar ett visst utlägg/tillägg/traktamente/körjournal ligger på. HR-38
Bemanning Nytt utseende på listor Samtliga listor får det nya modernare utseendet. HR-1159
Bemanning Nyheter/ notiser i systemet Det kommer nu att vara möjligt att få information om bland annat nyheter direkt i systemet. HR-1333
Bemanning/ App Traktamente Destination är nu ett tvingande fält för att undvika att fältet inte missas att fyllas i. HR-1383
Bemanning Licensinformationen Ny placering av licensinfomrationsrutan i Administrationen HR-1443
Bemanning Veckodagar i schemavyn Nu visas veckodagarna bredvid datumet på raderna i arbetsschemat HR-1603
Bemanning Frånvarotyper Det går nu att tilldela frånvarotyper nya färger, vilket sedan syns i planeringsvyn på anställdnivån. För att byta färg på någon frånvarotyp kontakta Millnet support. HR-1644
Bemanning Planeringsvyn Ny mouseoverfunktionalitet förtydligar vilken anställds schemarad du befinner dig över i planeringsvyn. HR-1705
Bemanning Anställdlistan Ny flik för anställdlistan samt nytt utseende på anställdkortet i planeringsvyn. HR-1715
Bemanning Scroll i planeringsvyn Det är nu möjligt att scrolla schemaraderna även om muspekaren befinner sig över listan av anställda. HR-1733
Bemanning Kundlistan Nytt utseende på kundlistan och kundkortet i planeringsvyn. HR-1751
Bemanning Grupper Nytt utseende på listningen i inställningarna av grupper under anställdfliken. HR-1766
Bemanning Byt användare Nytt utseende på listan för val av anställd när man använde funktionen ”Byt användare”. HR-1780
Bemanning Tidrapport till kund Möjlighet att skicka tidrapporten till sig själv för att förhandsgranska innan det skickas till kund. HR-1812
Bemanning Sortering i fakturering Gruppering på aktivitet i projektunderlaget så att det går att markera hel aktivitet som fak/dölj/gratis. HR-1813
Rekrytering Extern bedömning Möjlighet att skapa och hantera extern bedömning i systemet. HR-1465
Rekrytering Extern bedömning Kundportal för att kunna utföra bedömning HR-1466
Cv-webb Alternativ jobblistning Möjligt att välja rektangulär utformning av annonserna på hemsidan för att bland annat möjliggöra utrymme för längre annonsrubriker. HR-1773
Cv-webb Visning av uppdragsnamn Mouseover för att se hela uppdragsnamnet i annonsen när det är för långt för att få plats. HR-1785
Connect Lönekörning Urvalslistan i Connecten sorterar nu bort attesterade anställda som saknar data i vald period för att få en bättre överblick. HR-1923

Förbättringar

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Cv-webb Tidigare ansökan Förbättrad visning av ansökningar i kandidatprofilen. HR-1525
Cv-webb Obligatoriska fält Förbättrad visning av obligatoriska fält i kandidatprofilen HR-1532
Rekrytering Samtycke Justering av visning av lämnat samtycke i sökresultatet för IE11 HR-1748