Senaste versionen av

Millnet Bemanning, Rekrytering & Närvaro

6.3.118

Börjar distribueras 2020-05-25

Höjdpunkter

I Millnet Bemanning och Närvaro har vi bland annat förberett för den nya tidrapporteringsvyn, konsultportalen, som kommer att aktiveras under våren. Detta berör inte tidterminalen. För Millnet Närvaro har även flera förändringar gjorts kring stämpling och hantering av raster.

Millnet Bemanning, Rekrytering & Närvaro

Nya och förändrade funktioner

Modul Titel Beskrivning Nyckel
App Konsultportalen Lista för registrerade utlägg/tillägg/traktamente/körjournal visar endast registreringar inom vald period HR-2982
Bemanning Anställningsperioder Du kan nu ha samma historik som i lönesystemet, med möjlighet att ha skilda anställningsperioder och justera lön m.m. under pågående period HR-2274
Bemanning Fördela tid Möjlighet att fördela tid utan att spara mellan varje justering HR-3117
Bemanning Fota kvitto Möjlighet att ladda upp foto av kvitto vid registrering av utlägg HR-3112, 3123
Rekrytering Nya Millnet Rekrytering Den nya versionen, Millnet Rekrytering 7.0, har färdigställts och blir tillgänglig för samtliga rekryteringskunder HR-3000
Bemanning Redigering Pennan för redigering av utlägg, tillägg, traktamente och körjournal tas bort. Redigering sker numera genom att bara klicka på raden HR-3108
Bemanning Redigering Rader för registrerat utlägg, tillägg, traktamente och körjournal visar papperskorg eller hänglås beroende på om raden är redigerbar eller om den har låsts. HR-3109
Bemanning Rapporter Varje sida (utlägg, tillägg, traktamente och körjournal) har knapp för pdf-rapport av samtliga registreringar under vald period HR-3110
Bemanning Varningar Du får nu en varning om du försöker lämna dialogen vid tidrapportering i konsultportalen utan att spara HR-2883

Förbättringar

Modul Titel Beskrivning Nyckel
App Kopiera dagar Placeringen av kopiera-ikonen justeras till ovankanten HR-3074
App Laddningsikon Texten ”Loading…” tas bort och ersätts av laddningsikon på inloggningssidan HR-3029
Bemanning Anställdkortet Justerad placering av historik HR-3089