Senaste versionen av

Millnet Bemanning, Rekrytering & Närvaro

6.3.114

Börjar distribueras 2019-11-18

Höjdpunkter

Millnet Bemanning & Närvaro - Vi har tagit tillbaka sökfunktionen som möjliggör att skriva namn direkt i sökfältet på Kontrollera period. Detta efter önskemål från våra kunder. Den kommer nu att finnas tillsammans med förstoringsglaset som möjliggör sökning på del av namn och/ eller anställdnummer.

Utöver detta har flera nya funktioner tillkommit i Millnet Bemanning & Millnet Närvaro. Till exempel är det möjligt att rulla ut tillägg, t.ex. kostavdrag, med schemat. Vi har även lagt till tidsbestämda kompetenser och utökat med nya funktioner på anställdkortet, såsom fält för bankkontonummer och möjlighet att skicka anställningsbevis för elektronisk signering. Utvecklingen av e-signeringen fortgår även för att framöver innefatta ännu fler dokument.

I Millnet Rekrytering fortgår utvecklingen av Extern bedömning. Den senaste nyheten är möjligheten att själv bestämma ämnesrad som visas vid utskick av en extern bedömning. Dessutom kan mottagaren nu vara inloggad i flera bedömningar samtidigt, vilket gör det enklare i situationer när en och samma person fått flera bedömningar.

Millnet Bemanning, Rekrytering & Närvaro

Nya och förändrade funktioner

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning Anställningsbevis Responsiv vyn för ”Anställningsbevis”, så att den enkelt anpassar sig för väldigt små skärmar och när du minimerat webbläsarfönstret HR-101
Bemanning Anställningsbevis Ny grundmall för anställningsbevis HR-2410
Bemanning Anställningsbevis Text som skrivs in i fälten för ”Ambulerande med tjänstgöringsområde:” samt ”Arbetstagare ska vara tillgänglig för utbokning:” kommer nu att sparas med en kaka. Detta så du slipper fylla i dem på anställningsbeviset vid varje tillfälle HR-2422
Bemanning Anställdkortet Nytt fält på för kontonummer tillkommer på anställdkortet HR-2409
Bemanning E-signering Möjlighet att från anställdkortet skicka anställningsbevis för elektronisk signering via Verified HR-2411
Bemanning E-signering Möjlighet att i systemet öppna dokument som skickats för signering med Verified för att se informationen samt hur dokumentet signerats HR-2662
Bemanning Foto på anställd Du kan nu ladda upp foto på anställd inne på anställdkortet HR-2236
Bemanning Kompetenser Du kan nu lägga till tidsbestämma kompetenser. Det innebär att du kan sätta datum (från-till) för när kompetensen är giltig. Varningar för när en kompetens går ut kan ställas in i planeringsvyn HR-2327
Bemanning Kontrollera period Möjligt att återigen skriva namn direkt i sökfältet. Funktionen har tagits tillbaka som ett komplement till sökning via förstoringsglaset HR-2523
Bemanning Lönemall Förbättrad integration mot Hogia lön HR-2472
Bemanning Noteringar Intern notering i detaljer samt i redigera schemapost på uppdrag kan nu sparas med enbart notering, enbart färg eller en kombination av de båda  
Bemanning Rulla ut tillägg Möjlighet att inkludera tillägg på uppdrag, i samband med att du rullar eller klickar ut schema. Gäller exempelvis kostavdrag. HR-2237
Bemanning Sms-utskick Snabbare och tydligare feedback att utskick gått ut vid användning av sms-funktionen HR-2503
Bemanning Uppdragsbeskrivning Nytt huvud för rapporten uppdragsbeskrivning till kund, för att göra informationen tydligare HR-2353
Bemanning Uppdragsbeskrivning Fälten ’Från’ och ’Från (e-post)’ är nu obligatoriska vid utskick av uppdragsbeskrivning till anställd HR-2397
Rekrytering Extern bedömning Det är nu möjligt för mottagaren att vara inloggad i fler än en bedömningar i taget HR-2306
Rekrytering Extern bedömning Du kan nu redigera ämnesraden för utskick om extern bedömning. Om ingen justering görs kommer standardtexten att användas HR-1955

Förbättringar

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning Anonymisering Justering så att det inte går att redigera en anställd som anonymiserats HR-2580
Bemanning Erbjuda pass Förbättrad hantering av erbjudanden kopplade till stängda uppdrag HR-2488
Bemanning Inloggningssidan Förbättrad hantering av cookies på inloggningssidan för val av språk. HR-2578
Bemanning Kontrollera period Veckodagar skrivs ut för varje datum, med röd markering på de dagar som är röda i kalendern HR-2432
Bemanning Notering Justering så att ”Notering av anställd” syns på tidrapporten även om det inte finns någon tid registrerad på dagen HR-2354
Bemanning Planeringsvyn Nu syns justeringar som gjorts på ”Utan uppdrag” på samma sätt som på övriga uppdrag HR-2336
Bemanning Uppdrag Inaktiva användare visas nu ”Namn (inaktiv)” i listan för Anställda i filtreringen för arbetsschema på uppdraget HR-2544
Bemanning Uppgradering Justerad utformning av meddelanden inför uppgradering HR-2538
App Inloggning Förbättring för iPhone så att tangentbordet inte döljer fältet för lösenord HR-2513
App Lås tid Tydligare meddelanden vid låsning av tid i appen för att kunna godkänna vilken period du låser till och med HR-2516
App Varningar Justering så att det visas varning vid borttag av rast även i appen HR-2515