Effektiv planering 

För varje projekt kan du välja om det ska planeras eller inte och om planeringen ska vara övergripande eller i detalj. Du har också möjligheten att dela upp projektet i faser. Skulle någon del bli försenad kan du enkelt flytta alla efterföljande poster eller justera dem. Denna funktion gör det även enkelt att återanvända ett projekts planering genom att kopiera projektet och flytta planeringen till exempel ett år framåt i tiden. 

Funktioner
Följ upp och analysera

Vill du veta mer?

Läs mer om systemets funktioner eller boka en kostnadsfri demonstration. Projektplanering finns endast för Millnet Tid & Projekt.