Behöver du dela en fil med Millnet?

För att säkerställa att vi hanterar information som exempelvis innehåller personuppgifter på ett korrekt sätt har du här möjligheten att ladda upp din fil direkt till Millnets ärendehanteringssystem. På så sätt kan ingen obehörig komma åt innehållet. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter i vår Integritetspolicy. Använd i första hand funktionen när en verksamhetskonsult eller någon från supporten bett dig göra detta. Tänk även på att alltid kontakta Millnet i samband med att du laddar upp en fil så att vi kan koppla den till ett ärende.

Du laddar upp din fil genom att klicka på knappen Skicka fil till Millnet till höger på sidan. Följ sedan stegen i rutan som öppnas. 

Millnets system på olika skärmar