Tidigare versioner av

Millnet Rekrytering 

Här kan du ser uppdateringar och rättningar från tidigare versioner av systemet. Sidan kan dock vara svår att använda i mobilen. Den senaste informationen presenteras alltid under versionsinformation och valt system. 

Version 7.0.14
Version 7.0.13
Version 7.0.12
Version 7.0.11
Version 7.0.10