Tidigare versioner av

Millnet Rekrytering 

Här kan du ser uppdateringar och rättningar från tidigare versioner av systemet. Sidan kan dock vara svår att använda i mobilen. Den senaste informationen presenteras alltid under versionsinformation och valt system. 

Version 7.0.4
Version 7.0.3
Version 7.0.2
Version 7.0.1
Version 7.0.0
Version 6.3.115
Version 6.3.114
Version 6.3.113
Version 6.3.105
Version 6.3.96
Version 6.3.86
Version 6.3.78