Tidigare versioner av

Millnet Tid & Projekt

Här kan du ser uppdateringar och rättningar från tidigare versioner av systemet. Sidan kan dock vara svår att använda i mobilen. Den senaste informationen presenteras alltid under versionsinformation i menyn, under valt system. 

Version 2022.05
Version 2022.04
Version 2022.03
Version 2022.02
Version 7.1.28
Version 7.1.26
Version 7.1.25
Version 7.1.24