Tidigare versioner av

Millnet Tid & Projekt

Här kan du ser uppdateringar och rättningar från tidigare versioner av systemet. Sidan kan dock vara svår att använda i mobilen. Den senaste informationen presenteras alltid under versionsinformation i menyn, under valt system. 

Version 2022.9
Version 2022.6
Version 2022.5
Version 2022.4
Version 2022.3
Version 2022.2
Version 7.1.28
Version 7.1.26