Tidigare versioner av

Millnet Tid & Projekt

Här kan du ser uppdateringar och rättningar från tidigare versioner av systemet. Sidan kan dock vara svår att använda i mobilen. Den senaste informationen presenteras alltid under versionsinformation i menyn, under valt system. 

Version 7.1.19
Version 7.1.18
Version 7.1.17
Version 7.1.16
Version 7.1.14
Version 7.1.13
Version 7.1.12
Version 7.1.11
Version 7.1.9
Version 7.1.7
Version 7.1.3
Version 7.1.1
Version 7.0.69
Version 7.0.63
Version 7.0.50
Version 7.0.39
Version 6.2.209