De tidigare versionerna av

Millnet Bemanning & Närvaro

Här kan du se uppdateringar och rättningar från tidigare versioner av systemen. Sidan kan dock vara svår att använda i mobilen. Den senaste informationen presenteras alltid under versionsinformation och valt system. 

Version 7.0.17
Version 7.0.14
Version 7.0.13
Version 7.0.12
Version 7.0.11