Tidigare versioner av

Millnet Bemanning, Rekrytering & Närvaro

Här kan du ser uppdateringar och rättningar från tidigare versioner av systemen. Sidan kan dock vara svår att använda i mobilen. Den senaste informationen presenteras alltid under versionsinformation och valt system. 

Version 7.0.5
Version 7.0.4
Version 7.0.3
Version 6.3.117
Version 6.3.115
Version 6.3.114
Version 6.3.113
Version 6.3.105
Version 6.3.96
Version 6.3.86
Version 6.3.78
Version 6.3.56
Version 6.3.27
Version 6.3.16
Version 6.2.301
Version 6.2.291